سلام . اقایون صادقانه جواب بدن
شما اقایون دوست دارید همسرتون داخل خانه چه جور لباسی بپوشه ؟