لطفاً خانما جواب بدن!
من موقع نزدیکى از عقب یه بادى ازم خارج میشه که خیلى باعث خجالتم میشه، سوالم اینه:
١) این چه بادیه که از مهبل خارج میشه؟
٢) آیا ربطى به سایز آلت مرد داره؟
٣) چیکار کنم که دیگر این اتفاق پیش نیاد؟


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
موضوعات مرتبط - با کلیک روی کادر یا کادرهای زیر مطالب بیشتری را در این مورد خواهید دید :
مسائل زناشویی خانم ها