یه سوال از آقایون 

میخواستم بدونم خانوماتون اگه رابطه بخوان چه جوری به شما میگن فقط با لباس پوشیدن شون ؟

یعنی با تحریک کردن یا نه کلامی هم میخوان  ؟

اگه آره چه جوری ؟

من وقتی میخوام بگم نمیتونم لطفا اونایی که تجربه دارن راهنمایی کنن خانوما هم کمک