خیلی خلاصه می کنم 

زن متاهل حدود سی سال - همسرم حدود چهل سال 

رفتار جنسی بین ما از ابتدا به علت مساله زود انزالی همسرم مشکل دار بود ولی حدود یک سال و نیمی هست که بیماریش شدت پیدا کرده .

خودش خیلی مضطرب هست به دکتر مراجعه می کنه و به من چیزی نمیگه و من یک زنم نمی دونم دیگه چه کنم واقعا تحملش سخت هست بیشتر از این نمی تونم توضیح بدم