می خواستم بدونم نظر خانوم ها در مورد شوهری که فیتیش به پا داره چی هست؟

فیتیش پا یعنی پرستیدن پا ( یعنی قسمت پایین پا : انگشت، کف، رو )

شوهرشون رو روانی می دونن؟

خجالت می کشین؟

دوست دارین؟

در کل دوست دارین مرد مغروری داشته باشین که هرگز دست به چنین کارهایی نزده و این کارها رو دور از کرامت و شأن انسانی می دونین یا این که از نظرتون طبیعی و حتی لازم هم هست؟پیشنهاد :
به تازگی متوجه شدم که همسرم فیتیش پا دارد
از وقتی یادم میاد به پای خانوما علاقه داشتم


موضوعات مرتبط :
مشورت در ازدواج آقایان