سلام
من یک سوال داشتم
چی کار کنیم که از هم خسته نشیم
یعنی بعد از یک یا دو سال مثل دوران عقد خیلی عاشق هم باشیم؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (چی کار کنیم که از هم خسته نشیم) ، (۱۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در زن داری (دارای ۲۹۰ مطلب مرتبط)
مشورت در شوهرداری (دارای ۷۳۱ مطلب مرتبط)