بی حیا بودن در روابط زناشویی دقیقا یعنی چی؟ وقتی زن و شوهر لباس ها رو در آوردن یعنی حیا رو گذاشتند کنار دیگه.  

البته تازه کارها شاید برای چند مدتی باز هم خجالتی باشند و حیا داشته باشند، ولی زوجی که سالها با هم زندگی کردند ، دیگه خجالت نمیکشند و حیایی هم وجود ندارد (البته به نظر من).

چه نوع حیایی اینجا مطرح است؟ آقایون و خانم های متاهل، مصادیقی در باب حدیث معروف پیامبر صلی الله و علیه و آله در روابط زناشویی مطرح بفرمایید تا ما تازه کارهها رو راهنمایی بفرمایید. ممنون میشیم.


موضوعات مرتبط :
راهنمای زوج های جوان