سلام

سوال اینجانب!

من تصمیم دارم یک دختر را تا دم خودکشی عاشق خودم کنم،بعد پسش بزنم 

تنها هدفم از این کارم اینست که باهاش توافق کنم مهریشو ببخشه  ...

لطفا پاسخ بدید


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مهریه (۶۵ مطلب)