سلام
متن به درخواست نویسنده حذف شد


پیشنهاد :

میخوام با زنی ازدواج کنم که منو به بردگی بگیره

من زنی می خوام که داخل و بیرون خونه براش فرق داشته باشه

من زن میخوام ولی خجالت میکشم به خانوادم بگم

من زن میخوام میگن نه درست رو تموم کن

زن می خوام ، 18 سالمه و می خوام به پدرم بگم

برادرم سنش کمتر بود میگفت زن میخوام الان میگه نمیخوامموضوعات مرتبط :
مسائل زناشویی خانم ها