سلام

سوال داشتم راجب به مشکلم که خیلی غمگینم کرده

من یه مشکلی دارم که چندوقتیه سرش باشوهرم بحث داریم بهم میگه تو لوند نیستی بلد نیستی لوندی کنی!!!! سر هر چی چشم نگم چی بگم چجوری لوندی کنم تو همه چی؟؟؟

اینم بگید Lond درسته یا lavand؟

کمکم کنید زندگیم داره سرد میشه..


موضوعات مرتبط :
مسائل زناشویی خانم ها