با سلام به دختر خانمهای گل

آیا راسته که بعضی دخترها پیر پسند هستند؟ آیا خود شما هم اینجورید؟ آیا پیر پسند ها واقعا از آدم پیر خوششون میاد یا مثلا اونجور که من سراغ دارم الکی وانمود میکنند از آدم پیر خوششون میاد تا دل طرف رو به دست بیارند و از طرف که مثلا پولداره یا موقعیت اجتماعی داره سود ببرند؟


کاربران خانواده برتر در مورد پست (آیا راسته که بعضی دخترها پیر پسند هستند؟) ، (۲۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید.
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مشورت در ازدواج آقایان (دارای ۱۶۲۶ مطلب مرتبط)