سلام

من الت تناسلیم کوچکتر از حد نرماله حدود هفت سانت در حال نعوظ. موضوع رو با یکی از دوستای صمیمی گفتم بهم گفت از دستگاه لارجر باکس استفاده کنم.

میخواستم ببینم به نظر شما این کار جواب میده کسی تجربه این کار  رو داره ؟ اگر جواب نگیرم میخوام قید ازدواج کردن رو بزنم چون معتقدم با این وضیعیت یکی دیگه رو بدبخت میکنم و ممکنه که تحقیر بشم.

من بیست سالمه . نظر خانمها برام مهمه میخوام بدونم اگه با مردی با خصوصیت من ازدواج کنن و بعد متوجه بشن که التش کوچیکه چه اقدامی میکنن ؟ ایا اینو یه نقص میدونن؟ یا باهاش کنار میان؟ ایا به رخ طرف مقابل میکشن این موضوع رو ؟

من خودم با توجه وضعیت دخترای جامعه امروزی بعید میدونم کسی با این مشکل من کنار بیاد. بدونید پاسختون برام مهمه


موضوعات مرتبط :
مسائل پسران جوان