سلام

یه سوال

چطوری فرزند بور و چشم رنگی و پوست روشن میشه؟

من صورتم سبزست البته نه خیلی زیاد

چشمام هم قهوه ایه

می خواستم ببینم اگه من بخوام بچه هام پوستشون روشن و موهاشون طلایی یا بور بشه مهمه که این ویژگی ها در همسرم باشن؟

یا اینکه تصادفیه

اگه نخوام بچه هام سبزه باشن چی کار باید بکنم؟

تشکر


موضوعات مرتبط :
مشورت در ازدواج خانم ها مشورت در ازدواج آقایان