دختر باکره اگر بدون لباس زیر روی تخت نمدار مشکوک به منی یا اسپرم بخوابه بصورت روی شکم خوابیدن امکان بارداری هست؟

تو رو خدا جواب بدین. یه خواب خوش ندارم.تو این 3 و 4 روز دو سه ساعت بیشتر نخوابیدم. تو رو حضرت عباس جواب بدین


پیشنهاد :

سه روز بعد از رابطه جنسی پریود شدم ، احتمال بارداری هست ؟

برای باردار شدن چه زمان هایی باید آمیزش داشته باشیم ؟

کسی که پریودش نامنظم باشه باردار نمیشه ؟

داستان دختر باکره ای که در حمام عمومی باردار شده واقعیه ؟

بدون دخول کامل میشه باردار شد ؟


موضوعات مرتبط :
مسائل دختران جوان