یه سوال دیگه هم دارم لطفا خانوم ها جواب بدهند.

شما دوست دارید موقع رابطه جنسی چه حرفهایی بشنوید ؟ راسته خانم ها دوست دارن فحش هم بشنون ؟ مثلا آقا حین رابطه بهشون بگه ج*ن*د... البته اینو شنیدم امیدوارم بد برداشت نکنید 

جسارتا بی پرده باشید ما پسرها بفهمیم خواستتون چیه؟


پیشنهاد :

همسرم هنگام معاشقه دوست داره از حرف های رکیک استفاده کنه

حرف های رکیک زناشویی زن و شوهر به هم در خلوت

استفاده از الفاظ رکیک چه نقشی در رابطه جنسی زناشویی داره ؟

از کلمات رکیک زناشویی شوهرم موقع رابطه جنسی ناراحتم