میخواستم بپرسم موقع رابطه جنسی زن و شوهر باید اسم آلتشونو صراحتا به زبان بیارن ؟ یا بگن چیزت یا اسم مستعارشو بگن ؟موضوعات مرتبط :
مسائل زناشویی آقایان در مورد رابطه جنسی