میخواستم بپرسم موقع رابطه جنسی زن و شوهر باید اسم آلتشونو صراحتا به زبان بیارن ؟ یا بگن چیزت یا اسم مستعارشو بگن ؟


پیشنهاد :

استفاده از الفاظ رکیک چه نقشی در رابطه جنسی زناشویی داره ؟

همسرم هنگام معاشقه دوست داره فحش بده

فحش های جنسی زن و شوهر به هم در خلوت زناشویی
موضوعات مرتبط :
مسائل زناشویی آقایان در مورد رابطه جنسی