سلام

من دختری هستم که رقص بلد نیستم خیلی کم . اخه بنظرم کار مسخره ایه بنظر شما اینکه یه دختر رقص بلد نباشه خیلی ضایع اس؟؟؟ 

کسی میتونه به من راهکار بده که چجوری رقص رو یاد بگیرم! این سوالمو دخترای خونواده برتر ج بدن

یه سوالم از پسرای این جا دارم؛ اگه شما بدونید خانومتون رقص بلد نیست ناراحت میشین؟

ببخشید که انقد رک گفتم...


موضوعات مرتبط :
مشورت در ازدواج خانم ها