سلام

من حدود دو ماه است که عقد کرده ام ،  سکس إز جلو رو که انجام دادم آلتم به إندازه انگشت وسط داخل کردم ولی نه خونی آمد و نه مشکلی برأی وارد شدن داشت خودش بعد از انجام أین کار گفت پهلوهام یکمی درد می کنه ، یک سری زایده در درب ورودی واژنش دیدم مثل اینکه یه صفحه ژلاتینی تحت کشش پاره شده باشه، الان أعصابم به هم ریخته و احتمال میدم قبلا سکس داشته .

آیا خود من هم میتوانم تشخیص بدهم که ...

تشکر


موضوعات مرتبط :
مسائل جنسی دوران عقد در مورد رابطه جنسی