چرا زن برای بیرون رفتن باید از شوهرش اجازه بگیره؟

دلیل اصلی این اجازه گرفتن چیه

اصلا دیگه توی این دور و زمونه واسه یه اقا مهمه که همسرش قبل از بیرون رفتن ازش اجازه بگیره ؟؟

ببخشید مگه ما توی کلاس درسیم که این اقا معلمش باشه و من شاگردش که وقتی می خوام برم بیرون اب بخورم باید از اقا معلم اجازه بگیرم

ایا دور و زمونه این اجازه گرفتن ها تموم شده یا نه  هنوز مردا سر این موضوع حساسن؟!


موضوعات مرتبط :
مسائل متفرقه