سلام. ببخشید که این سوالو مطرح میکنم.
آیا داشتن باسن و یا رانهای بزرگ برای خانوما حسن محسوب میشه یا نه؟؟؟ برای ازدواج میتونه رو نظر مردی تاثیر داشته باشه؟


موضوعات مرتبط :
مشورت در ازدواج خانم ها