با سلام من یه جایی شنیدم که می گفتن که توی پزشکی قانونی الکی به دخترا گواهی سلامت میدن و زیاد بهشون سخت نمی گیرن این درسته و اینکه چطوری بفهمم دختر دوست پسر داشته یا نه چطوری تحقیق کنم ؟


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مشورت در ازدواج آقایان (۱۶۱۲ مطلب)
برگه سلامت بکارت (۱۴ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (توی پزشکی قانونی الکی به دخترا گواهی سلامت میدن) ، (۱۱۸) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید