سلام

یه سوال داشتم از دوستانی که تجربه دارند و در این کار متبحرند:)  :

زمانی که به داروخانه مراجعه می کنید برای خرید کاندوم ، قرص ها تاخیری و ... ،به چه روی به داروخونه ای میگید؟

بلند بلند میگین؟ یا نه ، از کلمات تخصصی استفاده می کنید؟

خواهش اهل فن جواب بدن!! و به سوال پرسیده شده جواب بدهید . بحث رو عوض نکنید


موضوعات مرتبط :
مسائل متفرقه