سلام به تمام خانواده برتری ها

من ۱۸ سالمه و امسال دانشگاه قبول شدم، بعضی پسرهای دانشگاه خیلی عذر میخوام چشم هاشون ناپاکه و هوس بازن، خیلی جلف هستند، با صدای بلند حرف میزنن و هر هر و کر کر میخندن، حتی یه بار توی نماز خونه دانشگاه رفتیم واسه استراحت، پسرها از اون طرف ( که با پرده ی سبز زنونه مردونه جدا شده )خرما طرف ما پرت کردند و دوستام متلک به پسرا میپروندن و پسرها هم فحش و متلک ... . و مسخره بازی های مزخرف میکردن.

من واقعا از پسرها نا امید شدم به کلی . من چادریم ( البته چادری بودن مبتنی بر پاک بودن طرف نیست)؛ به خدا سرسنگین میرم و سرنگین میام خونه. همیشه یه لبخند کوچیک بر لب دارم ولی با خودم گفتم: لبخند کوچیک بزنم این جور پسرها فکر میکنن دختریم که دارم پا میدم و این حرفا ( البته من نمیگم هر کسی لبخند میزنه داره پا میده).

من هر وقت از کنار پسرها رد میشم اصلا نگاهشون نمیکنم اگه هم بکنم در حد ۱ الی ۲ ثانیه ( بی قصد و غرض ) میکنم و جدی میشم و رد میشم. و احترام همه رو اگه کسی باهام حرف بزنه نگه میدارم و با متانت برخورد میکنم. (هم در صحبت و هم در رفتار)

خدا رو شکر تا حالا متلک و این چیزها به من نگفتن، ولی اگه بگن هم محل شون نمیذارم چون اینا کاری میکنن که با دخترا در بیافتن. واقعا چرا بعضی از پسرها راحت با دخترا گرم میگیرن ( با قصد و غرض البته). چرا اینقدر بعضی ها هوس بازن و عقلشون تو چشمشونه ؟

چرا سر به سر دخترا میذارن؟ چرا سنگین نیستند؟ چرا انگار خدا از صفحه روزگارشون پاک شده ؟!

مگه خودشون ناموس ندارن، اینا با خودسون نمیگن همون طور که دوست نداریم کسی با ناموس مون بازی کنه، ما هم این کار رو واسه رضایت خدا رعایت میکنیم و انجام نمیدیم.

این پسرا همچین دختری با خصوصیات من ببینن با خودشون چی میگن واقعا؟ واسم مهم نیستا ولی دوست دارم آقا پسرا طرز تفکرشون به این جور دخترا (مثل من) چیه ؟!

فقط همین طوری میخوام بدونم، قسم میخورم واسم نظرشون به هیچ وجه اهمیت نداره. فقط همین طوری میخوام ببینم طرز تفکر شما پسرا چیه ؟!

قصد تعریفم ندارم از خودم به خدا.


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
روابط اجتماعی دختران (۱۵۰ مطلب)
نوع رفتار در دانشگاه (۸۶ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (چرا خدا از صفحه ی روزگار بعضی از پسران دانشگاهی حذف شده ؟) ، (۸۸) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید