سلام 

اگر دختری 22 ساله بخواد خودکشی کنه مردم راجع بهش چی فکر میکنند ؟ فکر میکنن دختر خیلی بدی بوده و حتما مورد تجاوزی چیزی قرار گرفته؟ راجع به خانواده چی ؟ اگه خانواده خیلی خوبی هم داشته باشه؟ شرایط زندگی واسه اونا سخت میشه؟ حتی اگه دختر نجیب و خوبی هم باشه مردم راجع بهش فکرای بدی میکنن ؟ 

ممکنه آینده خواهر و برادرش هم خراب بشه؟ میشه آدم یه جوری خودکشی کنه کسی نفهمه؟ از دریا خیلی دوریم وگرنه خودم غرق می کردم دلم نمیاد جلوی ماشین خودمو پرت کنم تکلیف راننده چی میشه .

خدا امکان نداره منو ببخشه؟ حتی اگه بدونه دختر خوبی بودم و اهل نماز و روزه مامان و بابام ازم راضی و حق الناسی هم گردنم نیست ولی دیگه نمیتونم ادامه بدم .  

شما تو اطراف تون دختری که خود کشی کنه رو دیدید میشه یه کم از خانواده بعد خودکشی بگین تنها نگرانیم خانوادمه دلم نمیخواد زندگی سختی بعد از من داشته باشن .


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل دختران جوان (۲۲۲۵ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (اگه خودکشی کنم، مردم در موردم چی فکر می کنن؟) ، (۱۳۷) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید