سلام

از سری پست های کلمات هم خانواده ، در این پست به معرفی کلمات هم خانواده معصوم، لطیف، اعجاز و غرق می پردازم .

هم خانواده کلمه معصوم : عصمت

هم خانواده کلمه لطیف : لطایف ، لطف، الطاف

هم خانواده کلمه اعجاز : معجزه

هم خانواده کلمه غرق : مغروق، غریق


مرتبط:

هم خانواده هلاک، امثال، معلوم

هم خانواده عزت ، طبیعت ، شاد و غفلت

هم خانواده یابی، آموزش تشخیص کلمات هم خانواده

هم خانواده انتظار، راضی، تسلیم، ماهر و استقبال


کاربران خانواده برتر در مورد پست (هم خانواده معصوم، لطیف، اعجاز، غرق) ، (۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مدرسه خانواده برتر (دارای ۱۴ مطلب مرتبط)