سلام

از سری پست های کلمات هم خانواده ، در این پست به معرفی کلمات هم خانواده معصوم، لطیف، اعجاز و غرق می پردازم .

هم خانواده کلمه معصوم : عصمت

هم خانواده کلمه لطیف : لطایف ، لطف، الطاف

هم خانواده کلمه اعجاز : معجزه

هم خانواده کلمه غرق : مغروق، غریق↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مدرسه خانواده برتر (۱۱ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (هم خانواده معصوم، لطیف، اعجاز، غرق) ، (۲) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓