سلام

از سری پست های کلمات هم خانواده ، در این پست به معرفی کلمات هم خانواده معصوم، لطیف، اعجاز و غرق می پردازم .

هم خانواده کلمه معصوم : عصمت

هم خانواده کلمه لطیف : لطایف ، لطف، الطاف

هم خانواده کلمه اعجاز : معجزه

هم خانواده کلمه غرق : مغروق، غریق↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مدرسه خانواده برتر (۶ مطلب)

مردم در مورد این موضوع (۱) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید