سلام

از سری پست های کلمات هم خانواده ، در این پست به معرفی کلمات هم خانواده عزت، طبیعت، شاد و غفلت می پردازم .

هم خانواده کلمه عزت : عزیز، عزتمند، معزز 

هم خانواده کلمه طبیعت : طبیعی ، طبع ، طباع

هم خانواده کلمه شاد : شاداب ، شادابی ، شادی

هم خانواده کلمه غفلت : غافلان، مغفول، اغفال


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مدرسه خانواده برتر (۱۱ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (هم خانواده عزت ، طبیعت ، شاد و غفلت) ، (۰) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓