خوشا آنانکه جانان می شناسند                طریق عشق و ایمان می شناسند
 بسی گفتند و گفتیم از شهیدان               شهیدان را شهیدان می شناسند

 

 

 
 برای شادی همه رفتگان  صلوات 
التماس دعا ، پسرآریایی

کاربران خانواده برتر در مورد پست (شهیدان را شهیدان می شناسند) ، (۱۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
کلیپ (دارای ۵۴ مطلب مرتبط)
مطالب کاربران (دارای ۷۵۲ مطلب مرتبط)