سلام دوستان عزیز
می خواستم بگم که چرا بعضی ها به گناهانشان افتخار می کنند. دوستانم میان از گناه ... تعریف می کنند و جوری با آب و تاب تعریف می کنند که انگار کاری با حال تر از این کار نیست.
جالب است که به منم میگن که تو که این کار را نمی کنی داری ضرر می کنی و از این لذت محروم میشی و همچنین به بدنت ضرر می زنی.

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۰۵۹ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (چرا بعضی ها به گناهانشان افتخار می کنند ؟) ، (۲۹) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید