با سلام

مدت زیادی است به طور گسترده درباره شخصیت تاریخی کوروش مطالعه میکنم، ابتدای مطالعه من با این سوال مطرح شد که چرا در شاهنامه اسمی از کوروش آورده نشده؟

با بررسی شاهنامه و تطبیق حدودی زمان سلطنت کوروش متوجه شدم در زمانی که ادعا میشود کوروش سلسله هخامنشی را پایه گذاری کرد، در ایران بهمن سلطنت می کرد ، شاهی از سلسله کیانی که سلطنت را از پدرانش به ارث برده بود و سلطنت بعد از او نیز به همسرش همای رسید و سپس  پسرش دارا . پایتخت ایران ، ایرانشهر بود گستره ایران از مرز  چین بود تا مرز روم، بگذریم.

هر چه بیشتر تحقیق میکردم بیشتر متوجه میشدم که نامی از کوروش در تاریخ ایران نیست،  تنها منبع ایرانی که در اون نام کوروش ذکر شده تاریخ طبری است در جلد اول این کتاب ذیل تاریخ بنی اسرائیل صفحه 408 به نقل از تورات یا کتاب های دیگر یهودیان از سربازی به نام کی روش سخن رانده شده که به زندان بابل حمله میکند و اسرای یهودی را آزاد کرده با خود به فلسطین میبرد . نکته جالب در این متن آن است که کی روش موجود در تاریخ یهودیان هزار سال پیش نه شاه است و نه سر سلسله ... شخصیتی است شبیه به رابین هود .

تعداد اسرای آزاد شده بدست او چهار نفر اند که نام دو تای آنان دانیال و استر در صفحات قبل کتاب آمده که هر دوی اینان در ایران مدفون هستند و علی القاعده نمیتوانند به فلسطین رفته باشند . گذشته از این خود مرحوم طبری با تحلیلی کوتاه همین شخصیت رابین هودی کوروش را نیز دروغین خوانده و تلاشی از یهودیان برای تاریخ سازی معرفی میکند .

از طرفی دیگر متوجه شدم که انبوهی از آثار تاریخی مثل شهر سوخته در سیستان و ایرانشهر و جیرفت و ... کشف شده که با تاریخ بیان شده در شاهنامه ، طبری، ابن اثیر، شهرستانی و بلعمی همخوانی دارد ، اما با تاریخی که نویسندگان انگلیسی دوره پهلوی نوشته اند قابل توجیه نیست.

در میان آثار موجود در ادبیات ما بارها از اسکندر نام برده شده تا جایی که نظامی دو کتاب شرفنامه و اقبال نامه را در شرح حال اسکندر نوشته اما نامی از کوروش نیاورده است ،  نظامی در  شرفنامه اسم تمام حکما و دانشمندان روم و یونان را می آورد اما از هرودوت و آنانی که تاریخ کوروش را نوشته اند نامی نیست.

از طرف دیگر می‌بینیم که اروپاییان تاریخ خود را از مسلمانان باز ترجمه کرده اند ، یعنی تاریخ اروپا در ابتدای قرون وسطی به زبان مسلمانان ترجمه شد و در  پایان قرون وسطی به زبان اروپایی برگشت . این مطلبی است که راسل در  کتاب تاریخ فلسفه خود به آن اقرار کرده است ، شاهد این  مدعی نام اسکندر است که در غرب با الف و لام عربی الکساندر نوشته میشه .

خب سوال اینجاست که اروپاییان که تاریخ خودشان را از ما مسلمین گرفته اند چطور تاریخ برای ما  مینویسند ؟

به این نکته اشاره کنم که تولد کوروش در تاریخ ما همزمان بود با تاسیس دولت اسرائیل ، آری صهیونیسم برای اثبات حضورش در تاریخ منطقه یکی از افسانه های خود را به عنوان گذشته ایران معرفی میکند و بر اساس این اصل که  « دروغ هر چه بزرگتر باور پذیرتر »  این سرباز را به شاهنشاه ایران تبدیل میکند و بعد پا را فراتر گذاشته و میگوید که اصلا ایران را او ایجاد کرد و ایرانی نبود تا قبل از کوروش .

شاه و رژیم پهلوی که دنبال جایگزینی برای اسلام در ایران می‌گشتند هم گوش به فرمان صهیونیسم کوروش را تا توانستند بالا بردند چرا که اگر قرار بود مثلآ از شخصیت های شاهنامه کسی مطرح شود باز فردوسی و ناقلان این نام ها همه مسلمان و مروج اسلامند اما وقتی کوروش مطرح شود دیگر هیچ نامی از اسلام برده نخواهد شد و مسلمانان همه انسان های قابل حذف خواهند بود .

در تکمیل  دوستان را به تماشای فیلم مجعولات مجلل دعوت می کنم این فیلم را از آپارات میتوانید بگیرید در آن به تفصیل بیان میشود که چگونه با تخریب مساجد ایران و استفاده از ستون های قدیمی آن کاخ های پاسارگاد در زمان پهلوی ساخته شد . سخن زیاد است ان شاء الله باز هم خواهیم گفت .

اما من با این ادعا صحبتم را تمام میکنم که :

هر کس یک صفحه تاریخ نوشته شده توسط یک ایرانی با قدمت بیش از دویست سال بیاورد که در آن از شاهی به نام کوروش نام  برده شود ، ده ملیون تومان جایزه میدهم .

"مهدی"


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل اجتماعی روز جامعه (۵۰۴ مطلب)
مطالب کاربران (۷۰۸ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (آیا ایران شاهی به نام کوروش داشته ؟) ، (۷۳) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓