خانم ها در صورتی که اندام تناسلی شان را انقباض ( یعنی حالتی که از ترس ورود آلت مرد فشار دهند و مانع ورود عضو مرد شوند ) دهند و نتوانند جلوی این انقباضات را بگیرند نه تنها دخول شان فرح بخش نخواهد بود بلکه زخم هایی در سطح آلت شان ایجاد خواهد شد .

این زخم همان تجربه تلخ بیشتر خانم ها از شب زفاف شان می باشد که به غلط این تجربه تلخ شان را به افراد دیگر منتقل می کنند و باعث رعب و ترس افراد دیگر از شب زفاف می شوند . لذا در متن زیر راهی برای کنترل انقباضات آورده شده است که در این نوع رابطه خانم فعال است چون مدیر در این نوع رابطه خانم می باشد لحظه ورود را خانم کنترل می کند بنابراین ترسی از ورود ناگهانی آلت مرد را نخواهد داشت و بنابراین روش مناسبی برای اولین دخول و شب زفاف می باشد .

شب زفاف از نظر روحی چه باید کرد؟

آقایان باید خانم شان را در این شب به یاد ماندنی از نظر روحی تقویت کنند ، خانم شان را در آغوش بفشارند و ابراز عشق و محبت نسبت به همسرشان کنند ، تاثیر جملات عاشقانه در روابط جنسی وصف ناپذیر می باشد ، طوری از نظر روحی همسرتان را به وجد بیاورید که احساس کند بر روی ابرهاست و دیگر طاقت نیاورد و خودش از شما وصال و دخول را خواستار باشد . این پیام را شما می توانید از برق چشم های همسرتان دریافت کنید .

خانم ها نیز باید تمرین کنند نترسند ، برای اینکار باید حس اطمینانی نسبت به همسرشان داشته باشند که در کنار آنهاست و کاری نمی کند که شما آزرده خاطر شوید ، این وظیفه آقایان است که آرامش و اطمینان به خانمشان دهند که کاری نمی کند که سبب آزرده شدن خانمشان بشوند .

بیشتر بخوانید ← آموزش شب اول عروسی - شب زفاف خاطره انگیز

آیا راهی برای کنترل انقباضات وجود دارد؟ کدام روش برای اولین تجربه دخول مناسب می باشد ؟

روشی که برای اولین تجربه دخول در شب زفاف پیشنهاد می شود :

آقا به پشت بخوابد . اندام تناسلی اش لخت نباشد یعنی کاندوم بپوشد همچنین برای سر و لیز  شدگی اندامش ژل لوبریکانت به اندامش بزند . خانم بکارتش را مانند حالتی که ادرار میکند بر روی آلت مرد قرار دهد در این حالت هیچ عضوی از بدن مرد در حالت انقباض نیستند .

چون در حالتی که خانم خوابیده باشد و پاها دراز کشیده باشد انقباض بیشتر رخ می دهد ولی در حالت نشسته انقباض رخ نمی دهد . در حالت نشسته اگر ناحیه کف لگن انقباض پیدا کرد خانم ها باید با حفظ آرامش 7 الی 10 دقیقه روی عضو مرد بی حرکت بنیشند ، چون در این حالت مدیر خانم است و او می خواهد روی عضو مرد سقوط کند ترس از ورود یک باره مرد نیست بنابراین بعد از 7 الی 10 دقیقه خود به خود این انقباضات از بین رفته و خانم به آرامی روی عضو مرد سقوط کنند . و در این حالت خبری از درد نیست و فقط از رابطه لذت خواهند برد .


پیشنهاد برای مطالعه بیشتر :

شب اول عروسی چه باید کرد ؟برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
راهنمای شب زفاف (۶۶ مطلب) مطالب کاربران (۵۶۵ مطلب)