در مورد شب زفاف و رعایت نکات و اصول موارد بسیاری تا بحال بیان شده. ولی موردی که بسیار مهم است مقدمه و صحبت کردن برای این شب مهم است.شب زفاف منظور شبی است که دختر با اولین نزدیکی بکارتش را از دست میدهد.
در مورد این شب باید مرد و زن از قبل در دوران عقد با هم صحبت کنند و معیارها و نوع برخورد را تا حدودی بدانند. بسیار خوب است که مرد از قبل شروع به ایجاد بستر مناسب برای این امر کند. در هنگام معاشقه در دوران عقد در زمان های مناسب به او اطمینان خاطر دهد که بهترین حالت و وضعیت را انتخاب میکند به آمادگی او اهمیت میدهد و حاضر است برای این کار صبر و حوصله پیشه کند.
بی ملاحضگی در برطرف کردن نیازهای زن در دوران عقد ،اهمیت ندادن به خواسته های همسر ،عدم معاشقه و نوازش کافی و تنها به فکر ارضای خود بودن ،محبت و رابطه ی عاطفی مناسب نداشتن همه و همه نوید ایجاد استرس و فشار بیشتر را برای زن در اولین دخول خواهد داد.برای بانو مطالبی پیرامون عادی بودن این موضوع و اینکه میتوان با معاشقه ی کافی و مناسب و شرایط مناسب رابطه ای خوب را داشت ،میتواند او را از لحاظ روانی در بهترین حالت قرار دهد.
سعی کنید برای این شب روان کننده،بی حس کننده را از قبل تهیه کنید و در موارد مقتضی استفاده کنید.کلید موفقیت در این شب معاشقه ی بسیار زیاد است و این موضوع با صبر و حوصله ی مرد و آماده سازی زن در دوران عقد با معاشقه بوجود می آید.
توجه داشته باشید که خوب است تا آنجا معاشقه کنید که خود زن ابراز نیاز برای داشتن رابطه را داشته باشد.در واقع شاید نیاز باشد برای این کار یک یا دو شب فرصت دهید به این معنا که تنها به معاشقه بپردازید و زمانی که شرایط مناسب بود و استرس و خجالت زن به حداقل رسید وارد این مرحله شوید.
زمانی که زن معاشقه ی طولانی داشته باشد و همانطور که قبلا اشاره کردم باکرگی نقاط دیگر بدن او پیش از دخول برداشته شد ،حالتی آزاد و بی پروا به او دست میدهد که او مشتاق به برقراری رابطه ی اصلی خواهد بود.
تا آن زمان صبور باشید و از بانو بخواهید که شما را راهنمایی کند.هیچ گاه سعی نکنید با زور و فشار و بی ملاحضگی این کار را انجام دهید در همه ی مراحل در مورد حالت روحی و روانی و آمادگی او سوال کنید و فرمان کار را به او واگذار کنید.ملاحضه میکنید که کارها به خوبی و آسانی پیش خواهد رفت.
آماده سازی فضای اتاق بر عهده ی هر دو طرف است خیلی خوب است که مرد و زن از چند روز قبل چندین نوبت با هم در مورد اتاق و چیدمان و نوع فضای شب زفاف صحبت کنند و بهترین فضا را طراحی کنند.به کار بردن رنگ های آرامش بخش برای این شب خاص و چیدمان اتاق به گونه ای که بهترین حس را به زن منتقل کند در اولویت قرار دارد.
در پست های بعدی به صورت مجزا روی هرکدام از موارد صحبت میکنم.

برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
راهنمای شب زفاف (۶۶ مطلب) مطالب کاربران (۵۶۵ مطلب)