امیدوارم پند و اندرز خوبی بوده باشه
درخواست کنند: پسر آریایی

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
کلیپ (۴۹ مطلب)

مردم در مورد این موضوع (۵) نظر داده اند، برای مشاهده بخش نظرات کمی پایین تر بروید