امیدوارم پند و اندرز خوبی بوده باشه
درخواست کنند: پسر آریایی

برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
کلیپ (۴۳ مطلب)