امیدوارم پند و اندرز خوبی بوده باشه
درخواست کنند: پسر آریایی

کاربران خانواده برتر در مورد پست (هرگزهایی که باید به آن ها توجه داشته باشیم - دکتر انوشه) ، (۵) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
کلیپ (دارای ۵۳ مطلب مرتبط)