امیدوارم پند و اندرز خوبی بوده باشه
درخواست کنند: پسر آریایی

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
کلیپ (۵۳ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (هرگزهایی که باید به آن ها توجه داشته باشیم - دکتر انوشه) ، (۵) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید
↓اگر می خواهید این مطلب را به دوستان تان معرفی کنید یکی از شکلک های زیر را انتخاب بفرمائید↓