من در هنگامه معاشقه با خانمم هیچی کم نمیذارم،از حرف زدن اولش بگیر تا مساژ و نوازش بوسه،و...
از اول تا آخرش خانمم خوشش میاد،
ولی تو تموم این مدت که هرچی میگم چته؟ چیکار کنم؟همینطور میگه زود تمومش کن بهش میگم آخه گلم تو که داری کیفشا میبری خوب بذار ادامه بدم ،میگه نه تمومش کن ،معنی اینکارشا نمیفهمم
همش میزند تو ذوقم من دوس دارم 2 تا 3 ساعت ادامه بدم ،آیا همه زنها اینطور هستند؟ دلیل این کاراش چیه؟ خودش هیچی نمیگند


↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مشورت در زن داری (۲۷۶ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (دلیل این کاراش چیه؟) ، (۱۶) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید