سلام

۱۹ سالمه و تا این سن هیچ هدفی تو زندگیم ندارم . و حتی نمیدونم استعدادم چیه تو اون زمینه بتونم کار کنم . وقتم همیشه بیهوده و به بطالت میگذره .  واقعا خسته م ، از زندگی میتونم لذت ببرم .

چیزی واسه جنگیدن تو زندگی هم ندارم ، همه ی ادمای اطرافم منو تنبل میدونن ، کنکور هم داشتم ولی چون نخوندم رتبم ۲۰ هزار شد ( ریاضی ) و مرود شدم . نمیدونم چیکار کنم از طرفی ۱۹ سال هم کم نیست .

مادرم دلش میخواد ازدواج کنم ولی من میترسم که بعد ازدواج از همسرم و زندگیمم خسته بشم . میخوام برم مشاوره ، کسی بوده که مثل من باشه بعد از مشاوره وضعیتش بهتر شده باشه؟


موضوعات مرتبط :
مسائل پسران جوان تجربیات پزشکی