اگه خانومی بفهمه که شوهرش بهش خیانت میکنه و از اون مرد یه بچه 9 ساله داره چیکار باید بکنه؟ خیانتش از نوع زن صیغه ای و ازدواج مجدد نیست.مثلا فهمیده در غیابش شوهرش خانومی رو اورده به خونشون.

سر این موضوع که باید مطمئن بشه هم توصیه نکنید و اینطور فرض کنید که مطمءنه.شوهرش آدم اهل نماز و روزه ای نیست.که مساءل اعتقادی براش خیلی مهم باشه.این زن باید چیکار کنه؟این خانوم از نزدیکان منه.زن خیلی خوبیه.کسیه که اهل نماز روزه است.به خودش میرسه.همه از اخلاقش تعریف میکنن و بنظرمن زن خوبیه.الان این زن چیکار کنه؟

باشوهرش صحبت کرده ولی شوهرش میزنه زیر همه چی و بعد برای یکی دو هفته باهاش قهر میکنه و یه کلمه تو خونه حرف نمیزنه و میگه همینیه که هست میخوای بخوای نمیخوای نخوای.آخه مگه میشه با یه بچه 9 ساله طلاق گرفت؟ مجبوره تحمل کنه.نظر شما چیه ؟ باید چیکار کنه؟