عکسی از شهید مسعود تقی زاده و همسرش


روزگاریست همــه عـرض بدن می خواهند
همه از دوسـت فقط چشم و دهن می خواهند
دیــو هستند ولی مثل پـری می پوشند
گـــرگ هایی که لباس پـدری می پوشند
آنچه دیدند به مقیاس نظـر می سنجند
عشــق ها را همه با دور کمـر می سنجند
خب طبیعیست که یکـــــروزه به پایان برسد
عشق هایی که سر پیچ خیــــــابان برسد

عشق های مان جاودانه!
" ریحان ... "

موضوعات مرتبط :
مسائل اعتقادی