سلام 

ببخشید من خیلی از اولین رابطه با همسرم میترسم میخواستم بدونم ایا درد هنگام دخول خیلی شدیده؟ قابل تحمله؟ لذت بخشه یا نه؟

موضوعات مرتبط: مسائل جنسی دوران عقد ,