سلام 

ببخشید من خیلی از اولین رابطه با همسرم میترسم میخواستم بدونم ایا درد هنگام دخول خیلی شدیده؟ قابل تحمله؟ لذت بخشه یا نه؟


موضوعات مرتبط :
مسائل جنسی دوران عقد