سلام
سوال از آقا پسر هایى که از روى تفریح قبلا دوست دختر داشتن . و دخترایى که از روى تفریح قبلا دوست پسر داشتن . یا کسانى که براى اشنایى دوست دختر و پسر داشتن اما کارشون به بیراهه کشیده شد دارم .
پس افرادى که صرفا قصد آشنایى با کسى بودن یا کسانى که دوست پسر و دختر نداشتند مورد سوال من نیستند . شما ها خودتون قبول میکنید همسرتون گذشته اش مثل شما بوده باشه ؟ اگه آدم پاکى اومد خواستگاری تون و ازتون پرسید و واسش مهم بود بهش چى میگید ؟
و شما آقا پسرا ؛
آیا به خواستگارى دخترى مثل خودتون میرید ؟ اگه نه چرا ؟ اگه بده چرا خودتون داشتید ؟ جواب این سوال در راستاى ادامه تحقیقات غیر میدانى قبل ازدواجم بسیار مهم است .

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل پسران جوان (۱۳۷۷ مطلب)
مسائل دختران جوان (۲۲۲۵ مطلب)
مسائل اجتماعی روز جامعه (۵۱۶ مطلب)

کاربران خانواده برتر در مورد پست (افرادی که با جنس مخالف دوست بودند با یکی مثل خودشون ازدواج می کنند ؟) ، (۱۰۱) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید