سلام
سوال از آقا پسر هایى که از روى تفریح قبلا دوست دختر داشتن . و دخترایى که از روى تفریح قبلا دوست پسر داشتن . یا کسانى که براى اشنایى دوست دختر و پسر داشتن اما کارشون به بیراهه کشیده شد دارم .
پس افرادى که صرفا قصد آشنایى با کسى بودن یا کسانى که دوست پسر و دختر نداشتند مورد سوال من نیستند . شما ها خودتون قبول میکنید همسرتون گذشته اش مثل شما بوده باشه ؟ اگه آدم پاکى اومد خواستگاری تون و ازتون پرسید و واسش مهم بود بهش چى میگید ؟
و شما آقا پسرا ؛
آیا به خواستگارى دخترى مثل خودتون میرید ؟ اگه نه چرا ؟ اگه بده چرا خودتون داشتید ؟ جواب این سوال در راستاى ادامه تحقیقات غیر میدانى قبل ازدواجم بسیار مهم است .

کاربران خانواده برتر در مورد پست (افرادی که با جنس مخالف دوست بودند با یکی مثل خودشون ازدواج می کنند ؟) ، (۱۰۱) نظر داده اند، برای مطالعه نظرات کمی پایین تر بروید یا اینجا (کلیک-اشاره) کنید
↓ به اطلاعات بیشتری نیاز دارید؟ پس روی عبارت یا عبارات زیر کلیک-اشاره کنید ↓ :
مسائل پسران جوان (دارای ۱۳۹۴ مطلب مرتبط)
مسائل دختران جوان (دارای ۲۲۵۰ مطلب مرتبط)
مسائل اجتماعی روز جامعه (دارای ۵۲۴ مطلب مرتبط)