می خواستم بدونم رنگ آلت مردان از زنان سفید تر است؟

آخه من هر جا دیدم همه مردان از سیاهی الت زنان خود می نالند

پیشنهاد شما برای رفع سیاهی آلت خانم ها چیست؟ ( راه حلی که خودتان تجربه کردید و به نتیجه رسیدید)