دعای امام سجاد به جهت کسب خوی نیکو و کردار پسندیده (2)

 

خداوندا

به جای ارزوی باطل و گمان بد و رشک بر بندگان تو که شیطان در دل من افکند ،

یاد بزرگی و اندیشه در توانایی خود و چاره سازی در دفع دشمن را دل من انداز

 و به جای سخن زشت و بیهوده و ابرو ریزی مردم و گواهی به ناحق

و غیبت مومنی غائب و دشنام حاضر و مانند ان ؛

سخن من سپاس تو باشد و ستایش تو بسیار کنم

و بزرگی تو از هر جهت بگویم

و شکر نعمت های تو گزارم

و احسان تو بر زبان آرم

و نعمت های تو برشمارم .

خداوندا

درود بر محمد و ال او فرست

و مگذار بر من ستم رود با انکه تو بر دفع ان قادری

یا من بر کسی ستم کنم و تو میتوانی  مرا باز داری

گمراه نشوم چون هدایت من با توست

و تنگدست نگردم با انکه گشایش کارمن از دست تو براید 

و سرکشی نکنم چون دارایی من از توست

خداوندا

سوی امرزش تو آمدم

و اهنگ بخشایش تو کردم

و شوق به گذشت تو دارم

و به فضل تو امیدوارم

اما ؛

چیزی ندارم که موجب مغرفت تو گردد

و عملی انجام نداده ام که سزاوار عفو تو باشم

 و پس از اعتراف به تقصیر چاره ای جز اعتماد بر فضل تو ندارم

پس درود بر محمد و ال او فرست

و بر من تفضل بفرما.

خدایا زبان مرا به هدایت گویا گردان

و دل مرا با تقوی امیزش ده

و به طریقتی هر چه نیکوتر برگمار

 و به کاری هر چه پسندیده تر وادار

خدایا مرا در بهترین راه سالک گردان که بر دین تو زنده باشم و بر دین تو بمیرم

 خدایا درود بر محمد و خاندان او فرست

 و مرا از میانه روی برخوردار بفرما

 و پرهیزکار و راهنمای خیر و از بندگان شایسته قرار ده

و رستگاری اخرت نصیب کن که از کمینگاه به سلامت گذرم

خدایا چیزی که جان مرا الوده کند از من بستان تا پاک شوم

و انچه را موجب اصلاح حال من است برای من بگذار

 زیرا که جان من در هلاکت افتد مگر تو نگاهش داری

خدایا ؛

هنگام اندوه دل به تو خوش دارم

و اگر محروم شوم چشم امیدم به سوی تست

و اگر مصائب روی به من اورد فریاد رس من تویی

و انچه از دست من برود تدارک ان به دست توست

و هر چه تباه گردد توانی ان را به اصلاح اوری

 و هر چه تو را ناپسند افتد خود توانی تغییر داد

پس بر من منت نه

 و به بلای نارسیده، عافیت بخش

و به طلب ناکرده، توانگری ده

و گمراه نشده را ،راه راست بنمای

و ازار و رنج بندگانت را از من دور کن

و در روز بازگشت مرا از قهر و عقوبت ایمن ده

و راه حق را به من بیاموز

خداوندا درود بر محمد و ال او فرست

 و به لطف خویش هر شری را از من کفایت کن

و به نعمت خود  مرا پرورش ده

و به کرم خود حال مرا به نیکی اور

و به چاره سازی مرا در سایه خود پناه ده

و خلعت خشنودی بپوشان

و چون کارها بهم در امیزد مرا به انکه بهتر است راه نمای

و چون اعمال به چند گونه پیش اید به انکه بی عیب تراست بر گمار

و چون مذاهب گوناگون بر خلاف یکدیگر برخیزند مرا به انکه پسندیده تر است هدایت فرما

خداوندا درود بر محمد وال او فرست 

و تاج ملک مرا کارسازی مردم قرار ده

و نشان فرمانروایی من انکه تدبیر خلق نیکو کنم

و انان را به راه راست برم

و مرا به فراخی عیش مبتلا مکن اما از اسایش برخوردار بفرما و عیش مرا سخت مگردان

و دعای مرا رد مکن که من برای تو مانندی نمیشناسم و همتایی در خدایی ندانم     

خداوندا درود برمحمد و ال او فرست

و مرا از اسراف باز دار

و روزی مرا از تلف شدن حفظ فرما

و دارایی مرا برکت ده

و چون از ان انفاق کنم راه خیر پیش من اور

خداوندا

درود بر محمد و ال او فرست

 و مرا از رنج کسب اسوده فرما

 و از جایی که گمان ندارم روزی ده تا سرگرم طلب نشوم

و از بندگی تو باز نمانم و رنج و وبال کسب، بار دوش من نشود

انچه من میخواهم به قدرت خود خواهش مرا براور

و از انچه میترسم به عزت خود مرا پناه ده

خدایا درود بر محمد و ال او فرست

و به توانگری عزت مرا نگهدار

و ابروی مرا به تنگدستی مریز

مبادا که از روزی خواران تو روزی طلبم

و از بدسرشتانِ خلق عطا خواهم

و گرفتار سپاس گویی ان شوَم که به من چیزی بخشد

 یا نکوهش انکه از من دریغ کند با انکه بخشش و منع به دست توست

خداوندا درود بر محمد وال او فرست

 و مرا تندرستی ده تا بندگی کنم

و دلی فارغ که رغبت از جهان بگردانم

و دانشی که به کار برم

و زهدی که به اندک روزی بسازم

خدایا پایان عمر من به امرزش تو انجامد و ارزوی بخشایش توام تحقق یابد

و راه من به خشنودی تو منتهی گردد

 و کردار من در همه حال نیکو باشد

خداوندا

 درود بر محمد و ال او فرست

و هنگام غفلت مرا به یاد خود هوشیار گردان

و تا اجل فرا نرسیده به طاعت خویش وادار

و راهی اسان سوی محبت تو فرا پیش من اور

و خیر دنیا و اخرت را به کمال عطا بفرما

خداوندا درود بر محمد و ال او فرست ؛ برتر از انچه بر کسی پیش از وی فرستاده و یا بر کسی پس از وی بفرستی

و ما را در دنیا نیکی ده و در اخرت هم از شر عذاب اتش به رحمت خود حفظ بفرما.

امین یا رب العالمین.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیرمومنان حضرت علی (ع)میفرمایند:


ایشان از افرادی شنیدند که مردی از حروریه(خوارج نهروان که اجتماع انان برای مخالفت با امیرالمونین در صحرای حرورا،نزدیک کوفه بوده )نماز شب میگزارد و قران میخواند،پس ان حضرت درباره ی سود نداشتن عبادت بدون شناسایی امام زمان فرمودند:
خوابی که با یقین و باور به امام زمان و خلیفه بر حق باشد بهتر است از نمازگزاردن با شک و تردید (چرا که مبدا تعلیم عبادات و کیفیت و چگونگی ان ها و یکی از ارکان دین امام وقت است و کسی که در او تردید داشته باشد نمازگزاردن و قران خواندنش موثر و کارساز نمی باشد... )


برای مشاهده ی نظرات مردم در این مورد کمی پایین تر بروید
↓ در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ... ↓ :
مسائل اعتقادی (۱۰۶۲ مطلب)