سلام
کشش به جنس مخالف یه ویژگی طبیعی ما انسان هاست ، این کشش وجود داشته و خواهد داشت و از بین رفتنی هم نیست . عادی هم نخواهد شد .
در کنار این کشش ذاتی ، خدا به ما عقل و اختیار داده که می تونیم با کمک عقل و اختیار ، اون کشش رو مدیریت کنیم . در کنار این ها امتیازات دیگه ای  هم داریم ؛
ایمان به خدا، تعهد به دین و دستورات دینی .
در این بین خانم ها یه نقطه قوت دارن که اگه بد مدیریت بشه ، تبدیل خواهد به بزرگ ترین نقطه ضعف اون ها . اون هم چیزی نیست جز احساسی بودن ذاتی اون ها .

↓ مجموعه مطالب مرتبط ↓ :
مسائل دختران جوان (۲۲۵۱ مطلب مرتبط)
تربیت رفتاری دختران (۸۰ مطلب مرتبط)
قطع رابطه با جنس مخالف (۳۹ مطلب مرتبط)
ارتباط با جنس مخالف (۶۲ مطلب مرتبط)
مسائل مردان (۲۴ مطلب مرتبط)
مطالب محسن نجفی (۱۴۵ مطلب مرتبط)
جهت اطلاع پدران و مادران (۱۲۷ مطلب مرتبط)
دوستی با جنس مخالف (۹۹ مطلب مرتبط)
رفتارشناسی دختران (۱۷ مطلب مرتبط)
نیاز عاطفی دختران (۱۳ مطلب مرتبط)